A kvevri készítés művészete

A hagyományos grúz módszer szerint, kvevriben készített természetes bor.

Küldetés

Fennáll annak a lehetősége, hogy a kvevrik, ezek a fenséges agyagedények, a tökéletes bor elkészítésének oly lényegi elemei, hamarosan örökre elvesznek. Bár úgy tűnik, hogy a grúzok most intenzíven támogatják és igyekeznek életben tartani hagyományaikat, a valóságban ez nem teljesen így van.

Az egész országban csak öt ember tud kvevriket készíteni, és intenzív kutatásunk során csak két olyan gyakorlott öregembert találtunk, aki kifejezetten magas professzionális szinten dolgozik.

Egyikük Imeretiben él, a gyönyörű Nyugat-Grúzia magas hegyeiben, egy Shrosha nevű kis faluban, ami évszázadok óta híres agyagtárgyak készítéséről. Ő a kvevriket pontosan a – többezer éves – grúz hagyomány szerint készíti. A rendkívül rossz munkakörülmények, úgy tűnik, nem befolyásolják munkájában, mert számára ez a kézműves mesterség nem egyszerűen kenyérkereső foglalkozás, hanem inkább olyasvalami, ami értelmet ad az életnek: valami, amit óriási szeretettel csinál; játszik ezekkel az edényekkel, mint ahogy egy művész a szobraival, és az ember akaratlanul is meghatódik ettől a látványtól. Ő egy bölcs öregember, mélységesen szereti kis faluját, barátságos szomszédait, kis családját és feleségének emlékét.

A valósághoz az is hozzátartozik, hogy nincs mellette mesterinas, senki, aki meg tudná őrizni és tovább tudná fejleszteni ezt a szakmai tudást. Grúziában nagyon hiányoznak az olyan fiatalok, akik érdeklődnek ez iránt a mesterség iránt.

A projekt célja épp ebben áll: szeretnénk támogatni ezt a kézműves mesterséget, amennyire csak tudjuk, azáltal, hogy jó munkakörülményeket biztosítunk a kvevri készítőknek, és olyan tanulókat küldünk hozzájuk, akiket tényleg meg akarják tanulni ezt a mesterséget és művészetet. Ez az öregember kész arra, hogy megossza komolyan érdeklődő fiatalokkal ebben az ősi hagyományban szerzett nagy szakértelmét, elméleti és gyakorlati tudását, mert tudja, hogy így meg fogja akadályozni, hogy a kvevri készítés művészete kihaljon.

Szervezetként mindent megteszünk azért, hogy megőrizzük és továbbfejlesszük ezt a kézműves mesterséget: Grúzia egy igazi kincsét. Mert tudjuk, hogy a kvevrik eltűnésével a hagyományos grúz borkészítési módszer is örökre elveszne.

Célkitűzés

Elhatároztuk, hogy e nagy kulturális fenyegetés elhárítása és Grúzia e csodálatos örökségének megőrzése céljából magunkra vállaljuk annak a felelősségét, hogy e kivételes mesterség, a kvevri készítés művészete fennmaradhasson és továbbfejlődhessen.

Munkánk nemcsak arra irányul, hogy megmentsük ezt a mesterségbeli tudást, hanem az is nagyon fontos feladatunk, hogy megőrizzük a grúz borkészítés 7000 éves hagyományát.