Nacin pravljenja kvevrija

Prirodno vino pravljeno u kvevrima prema tradicionalnom gruzijskom metodu.

Misija

Kvevri, te veličanstvene glinene posude, tako važni elementi u proizvodnji savršenog vina mogli bi ubrzo nestati. Iako izgleda da gruzijci intenzivno podržavaju i održavaju svoje tradicije to nije baš tako.

Samo petero ljudi u cijeloj zemlji znaju praviti kvevre i tijekom našeg intenzivnog istraživanja našli smo samo dva starija čovjeka koji rade na jedan u osnovi visoko profesionalan način.

Jedan od njih živi u Imereti, na visokim planinama na zapadu Gruzije u malom selu Shrosha, poznatom stoljećima po grnčarima. On pravi kvevre baš prema gruzijskoj tradicji koja ima više od tisuću godina. Izuzetno siromašni uslovi za rad izgleda kao da nemaju utjecaja na njegov posao, jer za njega grnčarija ne predstavlja samo izdržavanje nego i životni značaj, to je nešto što on radi sa izuzetnom strašću, on radi na ovim posudama kao umjetnik svoje skulpture, niko ne može da se ne oduševi pred ovakvim spektaklom. On je jedan veoma mudri starac, ludo zaljubljen u svoje malo selo, u svoje simpatične susjede, u svoju malu porodicu i uspomenu na svoju ženu.

Ali stvarnost je da on nema učenika, nikoga ko bi mogao sačuvati i razviti ovu vještinu. U Gruziji ozbiljno nedostaju mladi ljudi zainteresirani za ovu vještinu.

Cilj projekta je sljedeći: mi želimo učiniti sve moguće kako bi podržali ovu grnčariju, obezbjeđujući proizvođačima kvevra dobre uslove za rad i učenike koji su zaista zainteresirani da nauče ovaj zanat i ovu umjetnost. Ovaj stari čovjek je zaista spreman da podijeli svoja duboka saznanja i vještinu stare tradicije sa zainteresiranim mladim ljudima, kako bi izbjegao da u potpunosti nestane umjetnost pravljenja kvevra.

Mi kao organizacija imamo zadatak da očuvamo i dalje razvijemo ovaj zanat: pravo blago Gruzije, jer znamo da će nestankom kvevra tradicionalni način pravljenja vina nestati zauvijek.

Ciljevi

Kako bi izbjegli veliku opasnost po kulturu i očuvali izuzetno nasljeđe Gruzije, odlučili smo da preuzmemo odgovornost da očuvamo i razvijemo ovu jedinstvenu vještinu: umjetnost pravljenja kvevra.

Naš posao nije samo u tome da sačuvamo ovu vještinu, već je od esencijalnog značenja da se sačuva stara tradicija pravljenja vina u Gruziji, starija više od 7000 godina.